Ipari vízgazdálkodás

A termelési költségek csökkentése érdekében egy iparvállalat számára kulcsfontosságú a felhasznált vizek mennyiségi és minőségi optimalizálása, a nyersvíz felhasználás csökkentése, a technológiai és hálózati veszteségek minimalizálása, használt vizek lehetőség szerinti visszaforgatása, valamint a kibocsátott szennyvíz terhelésének csökkentése.

Cégünk komplex szolgáltatásként kínálja az ipari létesítmények vízgazdálkodásának felülvizsgálatát.

Referenciák

 • GE fényforrás üzemek: Nagykanizsa, Kisvárda, Hajdúböszörmény
 • Pet Hungária Kft. Sopronhorpácsi üzeme
 • Mol Dunai Finomító, Százhalombatta
 • Jabil Circuit Magyarország Kft., Tiszaújváros

Erőművek környezetvédelmi feladatai

A Dunamenti Erőmű zrt. privatizációjához kapcsolódóan, a kilencvenes évek közepén megállapított talaj és talajvíz szennyezés tényfeltárását, kármentesítési tervezését és a kármentesítés szakmai irányítását és utóellenőrzését végeztük.

Az erőmű vízvédelmi céljaihoz illeszkedően elvégeztük a termelési folyamat vízminőségi átvilágítását, majd a későbbiekben az erőmű részleges (víz, talajvíz, talaj) környezetvédelmi felülvizsgálatát

Referenciák

 • DE Zrt. részleges környezeti felülvizsgálata
 • DE Zrt. volt tűzoltó tanpályán talaj- és talajvíz szennyezés lehatárolása, kármentesítési terv készítése
 • DE Zrt. felszíni vizekre gyakorolt kockázatának csökkentése
 • DE Zrt. területén volt tűzoltó tanpálya és az olajállomás területén lévő 11 darab figyelőkút vízszint és vízminősé-gi észlelése
 • DE Zrt területén az olajállomás terület és a bontási terület 15 darab figyelőkút vízszint és vízminőségi észlelése

Környezetvédelmi megbízotti feladatok

A VTK Innosystem Kft. segítséget nyújt iparvállalatok és hulladékgazdálkodási szolgáltatók számára az üzemeltetéssel kapcsolatos környezetvédelmi feladataik ellátásában és problémáik költséghatékony megoldásában. Szakértőink széleskörű tudásbázisa környezetmérnök, vegyészmérnök, gépészmérnök, vízépítő mérnök, műszaki menedzser, közgazdász végzettségű kollegáinkra épül, akik többéves gyakorlattal rendelkeznek a környezetvédelem számos területén.

Szakértői tevékenységünk az alábbiakra terjed ki:

 • Működéssel kapcsolatos környezetvédelmi állapotfelmérés, szakmai támogatás.
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátása és koordinálása a hulladékgazdálkodás, levegőtisztaságvédelem, felszíni és felszín alatti vizek védelme, valamint a veszélyes anyagok és készítmények felhasználásának területén.
 • Teljes körű hatósági engedélyeztetés (egységes környezethasználati, hulladékgazdálkodási, vízjogi engedélyeztetés valamint ezekhez szükséges tervezési és környezetvédelmi feladatok elvégzése (pl.: hatástanulmány készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, mintavétel).
 • Beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó környezetvédelmi tanácsadás, környezetvédelmi beruházások előkészítése.

Referenciák

 • Teljeskörű környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása .A.S.A. Magyarország Kft.
 • Érd-Kom Kft.— folyamatos megbízási szerződés alapján a Megrendelő érdi telephelyén.
 • HungaroControl Zrt.
 • Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft.
 • Rekultivációs terv, részleges környezetvédelmi felülvizsgálati és hulladékgazdálkodási engedélyezési dokumentáció összeállítása a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. sashegyi telephelyére vonatkozóan
 • GE Hungary Kft. Zalaegerszegi Alkatrészgyár BAT elemzéssel kiegészített teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • BKK Zrt. Ipacsfa u. 19. szám alatti telephelyen környezetvédelmi szakértői feladatok elvégzése
 • Peresztegi tevebőr veszélyes hulladéklerakó feltárása, szakértői tevékenység