Megvalósíthatósági tanulmány

A megvalósíthatósági tanulmány egy döntés-előkészítő anyag, amely segíti az érintett döntéshozókat a lehetséges változatok közül az optimális megoldás kiválasztásában. A megvalósíthatósági tanulmány a műszaki, gazdasági, jogi, környezetvédelmi és társadalmi szempontok együttes, komplex értékelése alapján a tervezett beruházásra vonatkozóan három kérdésre ad válasz:

(1) Szükséges-e a beruházás,

(2) Lehetséges-e a beruházás,

(3) Megéri-e a megvalósítás.

Amennyiben mindhárom kérdésre igenlő válasz adható, akkor a fenti szempontrendszer segítségével összehasonlított alternatívák közül kiválasztható az a beruházási javaslat, amely legjobban illeszkedik a különböző érintettek, illetve szempontok által támasztott, helyenként egymástól eltérő elvárásokhoz.

Referenciák:

 • Veresegyház szennyvíztelep megvalósíthatósági tanulmány készítése
 • Oroszlányi szennyvíztisztító telep korszerűsítése beruházás tervezési munkái, megvalósíthatósági tanulmány készítése és engedélyezési tervdokumentáció összeállítása
 • Fővárosi Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap ártalmatlanítási/hasznosítási technológia megvalósíthatósági tanulmánya
 • „A Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep bővítése és technológiai korszerűsítése” című megvalósíthatósági tanulmány „A szennyvíztechnológiai tervezés iszapkezelési feladatai és a befogadóba való vezethetőség feltétel rendszere” c. munkarész elkészítése
 • Dél-budai szennyvíztisztító telep létesítéséhez megvalósíthatósági tanulmány készítése
 • Dunai hajózhatóság fejlesztése, megvalósíthatósági tanulmány (VITUKI Rt., Aquaprofit Kft, ÖKO Rt, VTK Innosystem Kft. konzorciuma tagjaként)
 • Budapesten keletkező szennyvíziszapok kezelésére, elhelyezésére és hasznosítása megvalósíthatósági tanulmány

Környezetvédelmi engedélyeztetés

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szabályozza azokat a tevékenységeket, amelyek megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges. A környezetvédelmi engedélyt a tevékenység jellegétől, helyétől és volumenétől függően előzetes  vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, illetve egységes környezethasználati engedély iránti eljárás során lehet megszerezni.

Az egyes eljárások elindításához benyújtani szükséges és csak szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők által elkészíthető, dokumentációk tartalmi követelményeit a kormányrendelet mellékletei tartalmazzák.

Cégünknél megtalálható minden, a benyújtandó tanulmányok elkészítéséhez szükséges szakértői jogosítvánnyal rendelkező szakember.

Referenciák

 • Kiskörei vadvízi kajak-kenu pálya környezetvédelmi engedélyeztetés
 • Testnevelési Egyetem kampuszának és sportközpontjának környezetvédelmi engedélyeztetése
 • Miskolci Biogázüzem előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése
 • A Miskolci szennyvíztelep biológiai intenzifikálás előzetes vizsgálati dokumentációjának elkészítése
 • Pilisvörösvári szennyvíztisztító telep bővítése előzetes vizsgálati dokumentációjának elkészítésében való szaktervezői közreműködés
 • Dabas Város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása keretében megvalósuló vízkezelő berendezések előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése
 • Elővizsgálati dokumentáció készítése a rédicsi agglomeráció átsorolásához
 • Drégelypalánk csapadékvíz-elvezetése fejlesztéséhez előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslés készítése
 • A Lenti szennyvíztisztító telep bővítéséhez előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése
 • Eger szennyvíztisztító telep EVD és ponforrás engedélyezési dokumentációk elkészítése
 • Ceglédi szennyvíz infrastruktúra-fejlesztés előzetes vizsgálati dokumentációjának elkészítése
 • Győr fejlesztési projekt kapcsán kialakításra kerülő elkerülő út környezeti hatásvizsgálatának elkészítése
 • Pécs-pellérdi szennyvíztisztító telepen létesülő biogáz erőmű környezeti hatásvizsgálatának elkészítése
 • Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális fejlesztéséhez Natura2000 hatásbecslés és környezeti hatásvizsgálat készítése
 • ASA Magyarország Kft. Gyáli tevékenységeinek bővítéséhez és az egységes környezetvédelmi engedély módosításához kapcsolódó előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció és IPPC engedély módosítási kérelem összeállítása
 • Veresegyház szennyvíztelep fejlesztéséhez előzetes vizsgálati dokumentáció
 • Csórrét-Csórhegy között épülő ivóvíz vezetékszakasz előzetes vizsgálati dokumentációjának elkészítése
 • Agro-Chemie Kft. Nagytétényi telephelyen létesítendő szennyvíztisztító mű előzetes vizsgálati dokumentációjának elkészítése
 • Győri Pápai úti hulladéklerakó előzetes vizsgálati dokumentáció
 • A Mosoni-Duna torkolati-, alsó és győri szakasz tervezéséhez kapcsolódó, környezeti hatásvizsgálat készítése
 • Győr-Hegyeshalom térségében létesítendő szélpark környezeti hatásvizsgálatának elkészítése
 • Gönyűi 2×400 MW-os kombinált ciklusú erőmű környezeti hatásvizsgálata

Vízjogi engedélyeztetés

A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához) vízjogi létesítési engedély szükséges, amelyet az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni. Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (üzemeltetéshez) vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése szükséges, amelyet a vízhasználattal vagy a létesítmény üzemeltetésével járó -a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott -jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolónak kell kérelmeznie. Társaságunk a vízjogi engedélyeztetés területén teljes körű szolgáltatást nyújt, beleértve a vízjogi engedélyes tervek, dokumentumok elkészítését, a kérelem benyújtását és a hatósági eljárásban való közreműködést.

Referenciák

 • A Duna 1701-1702 fkm közötti szakaszán vizes élőhelyek kialakításához vízjogi létesítési engedélyeztetési terv készítése
 • MVM Rt. Lőrinci Erőmű telephely iszapkotrásához szükséges vízjogi engedélyeztetés lefolytatása
 • Baracskai MOL Rt. termékvezeték sérülésének helyén létesítendő környezetvédelmi kárelhárítási rendszer vízjogi létesítési engedélyezési terve
 • Lőrinci Gázturbinás Erőmű vízjogi üzemeltetési engedélyeztetése
 • Balatonalmádi 350 férőhelyes vitorláskikötő vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészítése
 • Oroszlányi szennyvíztisztító telep korszerűsítése vízjogi létesítési engedélyes tervének és üzemeltetési engedély kérelmének elkészítése
 • MOL Dunai Finomító szennyvíztelep és égetőmű korszerűsítése vízjogi létesítési engedélyeztetésének lebonyolítása
 • DE Rt. olajállomásán megfigyelő kutak vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése
 • Az Aquaworld szálloda és élményfürdő talajvíz monitoring kút vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése
 • Az Oroszlányi ipari park területén ipari előtisztító vízjogi létesítési engedély dokumentáció készítése
 • A SARPI Dorog Kft. területén 5 db termelőkút vízjogi létesítési engedély kérelem elkészítése
 • Soproni szennyvíztelep vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentációjának elkészítése
 • Kisvárda Város csatornahálózatának bővítésére vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terv elkészítése
 • Kétegyháza szennyvíz elvezető hálózat vízjogi létesítési engedély kérelem elkészítése
 • A GE Aviation új üzemcsarnokához kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció elkészítése
 • Zalaegerszeg K-i vízbázishoz tartozó üzemelő vízmű tisztítás technológia rekonstrukciójához elvi vízjogi engedélyes terv készítése
 • Felsőpakony, Erdőalja út 1. sz. alatti telephely tervezett munkagép-mosó létesítményhez kapcsolódó olajfogó vízjogi engedélyezési dokumentációjának elkészítése
 • Húsipari szennyvíz előtisztító vízjogi üzemeltetési engedély dokumentációjának elkészítése
 • Tamási-Hús Kft. húsipari szennyvíz előtisztítója vízjogi létesítési engedély dokumentációjának elkészítése
 • Sopron-Harka vízellátó távvezeték kiviteli tervek elkészítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése
 • FCC Magyarország Kft. Gyáli Hulladékkezelő Központja csurgalékvíz-kezelési technológiája vízjogi létesítési engedélykérelmének és az ehhez kacsolódó elővizsgálati dokumentációnak az elkészítése

Környezetvédelmi felülvizsgálat

A környezetvédelmi felülvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a környezethasználat a környezetvédelmi működési engedély jogerőre emelkedését követően folytatható, ezért az érdekeltnek az engedély kiadása iránti kérelmet szükséges benyújtania az illetékes kormányhivatalhoz a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kíséretében. A környezetvédelmi felülvizsgálatot a „környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről” szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint kell elkészíteni.

Referenciák

 • Nagykovácsi, Rácski telepi és Ponty utcai szennyvízátemelők teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • Alsóörsi üzemi kikötő teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • Az ÉRV Rt. Siroki MÁTRAFÉM ipari szennyvíztisztító telep iszaptározójának teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • MC Rt. Petőházi Cukorgyár tározó tavainak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Tiszaújvárosi telephelyén üzemelő utótisztító tórendszer részleges környezetvédelmi felülvizsgálata
 • GE Hungary Rt. teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata BAT elemzéssel
 • GE Hungary Rt. Engine Services veresegyházi telephelyének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata, BAT elemzéssel kiegészítve
 • Esztergom településen található települési szilárd hulladéklerakó teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • König Járműablak-szerkezet gyártó és forgalmazó Kft. Kerekegyháza I. fázisú környezetvédelmi auditja
 • A Vértesi Erőmű Rt. Márkushegyi Bányaüzem teljes körű környezeti felülvizsgálata, BAT elemzés.
 • Részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció készítése a MOL Rt. Dunai Finomító II.sz. kármentője és a hozzá tartozó 2.sz. záportározó területére
 • Az Által-éri utóülepítő tavon (Derítő-tó) folytatott tevékenység részleges környezetvédelmi felülvizsgálata
 • Szigetszentmiklósi Propack Kft. raktár telephelyeinek környezetvédelmi felülvizsgálata
 • Részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció készítése Baj 040 és 041 hrsz-ú területeken lévő hulladéklerakóra
 • Teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció készítése az AGRO-CHEMIE Kft. telephelyére
 • A Pilisvörösvári szennyvíztisztító telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. székesfehérvári üzemének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • Mártély község szennyvíztisztító telepének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • Az EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. környezetvédelmi felülvizsgálata, IPPC engedély meghosszabbítása
 • GE Hungary Kft. környezetvédelmi felülvizsgálata, IPPC engedély meghosszabbítása
 • Pannon-Víz Zrt. győri szennyvíztisztító telepének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • GE Hungary Kft. Zalaegerszegi Alkatrészgyár BAT elemzéssel kiegészített teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata
 • Győr-Szol Zrt. Győr-sashegyi kavicsbánya részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció összeállítása
 • GE Hungary Kft Törzstelep 5 éves környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának elkészítése
 • A Nagykanizsai és a Tótszerdahelyi Szennyvíztisztató Telepek részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk elkészítése
 • FCC Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. Központi telephelyére az egységes környezethasználati engedély megújításához szükséges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció összeállítása