BioHidroMet

fémek visszanyerése hulladékokból biohidrometallurgiai módszerekkel

Letölthető: Projektindító sajtóközlemény

A VTK Innosystem Kft. 2018-tól kezdődően nyertes projektpartnerként részt vesz a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” (kódszám: VÁLLALATI KFI_16) tárgyában meghirdetett pályázat kerestében a “BioHidroMet – fémek visszanyerése hulladékokból biohidrometallurgiai módszerekkel” projektje során megvalósuló fejlesztésekben.

A projektvezető partner a CasterBronz társaság, amellyel karöltve a VTK Innosystem Kft. a következő célokat szándékozik elérni:

  • Az egyre növekvő költségekkel elérhető fémek (ritkaföldfémek, platinacsoport tagjai, stb.) visszanyerése hulladékokból;
  • A nehézfémekkel szennyezett folyó és tóüledékek in-situ vagy off-site remediációja, kármentesítése;
  • A szelektíven gyűjtött, magas fémtartalmú hulladékokból történő fémkinyerés (reciklizáció).

A biohidrometallurgiai eljárások lényege, hogy a különböző formákban és különböző kémiai és fizikai mechanizmusokkal a szilárd fázisokhoz (pl. hulladékok, meddőhányó, talaj) kötött fémeket oldatba vigyük, és onnan azokat egyszerű módszerekkel (kicsapatás, flotáció, stb.) feldúsítsuk. A biohidrometallurgiai eljárásokat a világ számos országában nagyléptékben alkalmazzák, elsősorban réz, arany és uránium dúsítására. Az eljárások közös előnye a költséghatékonyság, lévén a hulladékokban, meddőkben a fémtartalom többnyire 1 ppm alatt marad, ami pirometallurgiai módszerekkel (olvasztás, pörkölés) már nem teszi lehetővé gazdaságos kinyerésüket. A biohidrometallurgiai eljárások közös hátránya a nagy időigényük, illetve az irányíthatatlanságuk. Ez utóbbi két hátrányt igyekszik kiküszöbölni a projekt, amelyben hazai meddők, hulladékok, iszapok fémtartalmát mikrobiológiai módszerekkel kinyerve érünk el kettős célt: alapanyagokat termelünk a kohászat számára (fémvisszaforgatás), illetve kármentesítjük a fémekkel szennyezett földtani közegeket, üledékeket.