Környezeti mintavétel, tényfeltárási záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv készítése

A megbízóink által kijelölt területeken a földtani közeget és a felszín alatti vizeket a területeken korábban folytatott tevékenységek (hulladéklerakó üzemeltetése, üzemanyagtelep működtetése, transzformátorállomás, vegyipari tevékenység stb.) következtében különböző eredetű szennyezések érték. A szennyezett területek tényfeltárása során feladatunk volt a környezeti mintavételi munkák megtervezése, a vizsgálandó kémiai és egyéb paraméterek körének meghatározása, a terepi munkák elvégzése, illetve koordinálása. A mintavételekre és az analitikai vizsgálatokra akkreditált körülmények között került sor. A szennyező anyagok körének meghatározását követően megállapítottuk a feltárt szennyezések horizontális és vertikális kiterjedését. A szennyezett közeg lehatárolását követően, kockázatelemzés alapján javaslatot tettünk a kármentesítési határértékre és műszaki beavatkozási tervet készítettünk a szükséges beavatkozások módjára.

Referenciák

  • Mezőkövesdi volt szovjet repülőtér – tényfeltárási munkálatok elvégzése
  • Mosonmagyaróvári kommunális hulladéklerakó – tényfeltárási záródokumentáció készítése
  • Szolnoki Repülőtér – üzemanyagtelepen feltárt szennyeződés tényfeltárása
  • ÉMÁSZ Rt. salgótarjáni transzformátor-állomás – szénhidrogén szennyeződés lehatárolása
  • Kiskőrös, Izsáki út 13. – ammónia szennyezés lehatárolása, tényfeltárási záródokumentáció készítése
  • Az oroszlányi kommunális szennyvíztisztító telep és csatornahálózatának teljes körű környezeti állapotfelmérése
  • DE Rt. telephelyén lévő tűzoltó tanpályán talajszennyezés lehatárolása, kármentesítési terv készítése
  • Salgótarjáni alállomás bővítési területére készülő kármentesítési terv és vízjogi eng, dokumentáció elkészítése
  • Berhida Ipartelep szennyezett területek, Tényfeltárási záródokumentáció, műszaki beavatkozási terv, kármentesítési monitoring terv