Társaságunk, a felhalmozott szakmai tapasztalatokra és tudományos hátterű munkatársaira támaszkodva K+F+I tevékenységet is végez. A „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázat keretén belül finanszírozott „Fémek visszanyerése hulladékokból biohidrometallurgiai módszerekkel” című, KFI_16-1-2017-0471 azonosító számú projekt megvalósításán egy kéttagú konzorcium tagjaként dolgozik. A fejlesztési feladat során ipari hulladékokból fémek kinyerését célozzuk meg költséghatékony, biológiai módszerekkel, melyhez a laboratóriumi és félüzemi szintű kísérletek tervezését, lebonyolítását és az eredmények értékelését végezzük.

Referenciák

  • Fémek visszanyerése hulladékokból biohidrometallurgiai módszerekkel, Nemzeti Kutatás Fejlesztési és Innovációs Hivatal megbízásából