2019-ben cégünk, a VTK Innosystem Kft. pénzügyi támogatást nyert az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól a „Zöld-foki szigetek klímaváltozásához illeszkedő vízgazdálkodási alap koncepciójának elkészítése, különös tekintettel a szennyvíz újrahasznosítására” projekt megnevezéssel. A projekt során külső partnerként a helyi Nemzeti Víz-és Szennyvíz Ügynökséggel (ANAS – Agência Nacional de Água e Saneamento) dolgoztunk együtt és alakítottunk ki kiemelkedően jó szakmai kapcsolatot.

A projekt célja a Zöld-foki szigetek jelenlegi vízkészleteinek feltárása és felülvizsgálata, majd javaslatok kidolgozása a vízbiztonság növelése érdekében, megvizsgálva a szennyvizek újrahasznosításának lehetőségét a mezőgazdaságban.

A projekt kezdetén cégünkön belül felállítottunk egy projekt csapatot projektvezetővel és szakmai stábbal. A szakmai stábban helyet kapott többek között geológus, hidrogeológus, szennyvíztechnológus és vízkészletgazdálkodásban specialista kolléga.

A projektbe mérföldkövekként három szakmai konferencia megtartása került betervezésre, melyek maradéktalanul teljesültek.

A konferenciákon kívül a kapcsolatfelvétel és adatigények elősegítése céljából egy további utazás került megvalósításra 2019. szeptember 10. és 2019. szeptember 13. között. Az utazás során a kiutazó szakmai csapat felvette a kapcsolatot az ANAS delegált szakmai stábjával és a két fél megegyezett az adatigényekről és azok átadási módjáról. Szakmai egyeztetések folytak a konferenciák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban. A szakmai csapat egy része helyszíni bejárást tartott Santiago szigetén a helyi viszonyok felmérése céljából.

A projekt során különös tekintettel voltunk arra, hogy cégünk és a helyi partner között a kommunikáció folyamatos legyen.

A projekt végtermékét, a 218 oldalas szakmai koncepciót a VTK Innosystem Kft. a projekt céljából felállított szakmai csapata készítette el angol nyelven, folyamatosan konzultálva a Zöld-foki szigeteki partnerrel (ANAS). A koncepció ilyen módon tartalmazza az ANAS és a Zöld-foki Köztársaság Kormányának elképzeléseit, eredményei azokkal összhangban van.

A koncepción felül 40 darab térképmelléklet is készült, melyet szintén átadtunk a helyi partner ANAS-nak.

Szakmai összefoglaló

A VTK Innosystem Kft. a Magyar Kormány által 2019. január 3-án elindított, a nemzetközi kétoldalú éghajlatvédelmi tevékenységek finanszírozására nyújtott egyedi támogatás keretében támogatást kapott egy vízgazdálkodási koncepció kidolgozására, különös tekintettel a kezelt kommunális szennyvíz újrafelhasználására öntözési céllal a Zöld-foki Köztársaságban.

A vízgazdálkodási koncepció elkészítése során elvégeztük a jelenlegi állapot elemzését, a társadalmi, jogi, gazdasági és intézményi keretek áttekintését, az erőforrások felmérését és értékelését, a források és igények azonosítását, valamint felmértük a jövőbeni lehetőségeket és célokat, mindezt a meglévő vízkészletek rendelkezésre állása és jelenlegi felhasználási módja alapján. A munka egy olyan koncepció kidolgozásával zárult le, amely bemutatja a Zöld-foki-szigetek Kormánya által kitűzött középtávú célok eléréséhez szükséges fejlesztési intézkedéseket. A koncepció kidolgozását a Zöld-foki Köztársaság Nemzeti Víz-és Szennyvíz Ügynökséggel (ANAS) együttműködve hajtottuk végre, szakmai konzultációkkal, terepi bejárások és nyilvános konferencia rendezvények szervezésével.

A Zöld-foki-szigetek, hasonlóan a Száhel övezetben található Makronéziai szigetvilág többi tagjához, egy vulkáni eredetű szigetcsoport. Jellemzően száraz – félig száraz éghajlattal rendelkezik. Az édesvízi készletek létfontosságúak az alapvető igények kielégítéséhez. Mennyiségének és minőségének nem megfelelő védelme komoly akadályt jelenthet a fenntartható fejlődés szempontjából. Az országban számos egészségügyi kockázat kapcsolódik a víz rossz minőségéhez és annak mennyiségbeli korlátaihoz.

A Zöld-foki-szigeteket folyamatos aszály fenyegeti. Jellemző a területre a csapadék nagyfokú területi és időbeni változékonysága. A népesség növekedése, a városfejlesztés, az öntözés iránti igények, az idegenforgalom és az ipar, valamint az elmúlt évek aszályai együttesen olyan negatív aszály-hatásokat váltottak ki, melyek az idő múlásával egyre inkább növekednek. A víz itt olyan erőforrásként van jelen, amely meghatározza a Zöld-foki-szigetek gazdasági fejlődését és társadalmi jólétét. Esős évszakban az áradások szintén veszélyforrást jelentenek, és az éghajlatváltozás következtében jelentősen növekedhetnek. A jelentős és változékony domborzat, a sekély talajtakaró és a ritka növénytakaró lehetővé teszi a gyors árvizek kialakulását esőzések esetén. Tény, hogy a szigeteken nincs elegendő kapacitás a lehulló és lefolyó esővíz felfogására és tárolására, amely az esős évszakban a termőföldek eróziójával és a lefolyó vizek fel nem használásával jár.

Munkánk során a rendelkezésre álló csapadék adatok alapján megállapítottuk, hogy az éghajlatváltozás várhatóan növelni fogja a szélsőségeket, ám az egyes csapadékállomások adatai nem mutatnak csökkenő tendenciát, azaz a vizsgált időszakban nem várható a vízkészletek csökkenése. Ez azért fontos, mert a szigetek csapadékmennyisége az egyetlen édesvíz forrás. A rendelkezésre álló adatok szerint az éghajlatváltozás vízkészletekre gyakorolt hatása kisebb, mint a növekvő vízigények kielégítése.

Az elmúlt évtizedben a Zöld-foki-szigetek Kormánya számos stratégiai dokumentumot kidolgozott, amelyek célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a vízkészletek rendelkezésre állásának növelése és a háztartások, az ipar, a turizmus és a mezőgazdaság gyorsan növekvő vízigényének kezelése. E dokumentumok alapján új rendeleteket adtak ki, és néhány programot indítottak erre a célra, ideértve a gátak építésével a felszíni lefolyás megtartását, az ivóvízellátáshoz szükséges sótalanító berendezések telepítését és a talajvízkitermelő fúrások létesítését a háztartások és a mezőgazdaság vízellátására.

A fenti szempontok figyelembevételét követően az elkészült vízgazdálkodási koncepció elemzi az egyes szigetek vízmérlegeit, figyelembe véve a felszín alatti vizekből, a felszíni vizekből, a sótalanított vízből és a különböző minőségű újrafelhasznált szennyvízből származó rendelkezésre álló vízkészleteket. Mindezek mellett jelennek meg a vízszükségletek, különös tekintettel a mezőgazdasági szükségletekre mind a jelen időszakra, mind a távlati, 2030-as időszakra vonatkozóan. A vízmérlegek rámutattak a megfelelő minőségű vizek rendelkezésére állására és hiányosságaira és kijelölték a jövőbeni fejlesztési irányokat, alkalmazkodva a szigetek eltérő jellemzőihez.

A koncepció egyértelműen kimutatta, hogy a kezelt szennyvíz újrafelhasználása alapvető szerepet játszik a Zöld-foki Köztársaság vízigények fenntartható kielégítésében. Az egyes területek, szigetek közötti felhasználás célja eltérő lehet, mivel a szigetek eltérő mezőgazdasági potenciállal rendelkeznek. Erőfeszítéseket kell tenni a lehető legtöbb szennyvíz összegyűjtésére és kezelésére, ami nem csak a vízgazdálkodás lehetőségeit bővíti, hanem a talajvíz védelmének is fontos feltétele.