BioHidroMet

fémek visszanyerése hulladékokból biohidrometallurgiai módszerekkel

Letölthető: Projektindító sajtóközlemény

Letölthető: Projektzáró sajtóközlemény

NFKIH

A VTK Innosystem Kft. 2018-tól kezdődően nyertes projektpartnerként részt vesz a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” (kódszám: VÁLLALATI KFI_16) tárgyában meghirdetett pályázat kerestében a “BioHidroMet – fémek visszanyerése hulladékokból biohidrometallurgiai módszerekkel” projektje során megvalósuló fejlesztésekben.

A projektvezető partner a CasterBronz társaság, amellyel karöltve a VTK Innosystem Kft. a következő célokat szándékozik elérni:

  • Az egyre növekvő költségekkel elérhető fémek (ritkaföldfémek, platinacsoport tagjai, stb.) visszanyerése hulladékokból;
  • A nehézfémekkel szennyezett folyó és tóüledékek in-situ vagy off-site remediációja, kármentesítése;
  • A szelektíven gyűjtött, magas fémtartalmú hulladékokból történő fémkinyerés (reciklizáció).

A biohidrometallurgiai eljárások lényege, hogy a különböző formákban és különböző kémiai és fizikai mechanizmusokkal a szilárd fázisokhoz (pl. hulladékok, meddőhányó, talaj) kötött fémeket oldatba vigyük, és onnan azokat egyszerű módszerekkel (kicsapatás, flotáció, stb.) feldúsítsuk. A biohidrometallurgiai eljárásokat a világ számos országában nagyléptékben alkalmazzák, elsősorban réz, arany és uránium dúsítására. Az eljárások közös előnye a költséghatékonyság, lévén a hulladékokban, meddőkben a fémtartalom többnyire 1 ppm alatt marad, ami pirometallurgiai módszerekkel (olvasztás, pörkölés) már nem teszi lehetővé gazdaságos kinyerésüket. A biohidrometallurgiai eljárások közös hátránya a nagy időigényük, illetve az irányíthatatlanságuk. Ez utóbbi két hátrányt igyekszik kiküszöbölni a projekt, amelyben hazai meddők, hulladékok, iszapok fémtartalmát mikrobiológiai módszerekkel kinyerve érünk el kettős célt: alapanyagokat termelünk a kohászat számára (fémvisszaforgatás), illetve kármentesítjük a fémekkel szennyezett földtani közegeket, üledékeket.

Projektzáró sajtóközlemény

A CASTER BRONZ KFT. ÉS A VTK INNOSYSTEM KFT. ALKOTTA KONZORCIUM A NEMZETI KUTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSBÓL, KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROJEKTET VALÓSÍTOTT MEG A „VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA” PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN.

A Caster Bronz Kft. és a VTK Innosystem Kft. befejezte a „Fémek visszanyerése hulladékokból biohidrometallurgiai módszerekkel” című KFI_16-1-2017-0471 azonosítószámú kutatás-fejlesztési projektjét.

A környezetbarát fémtechnológiai fejlesztések területén jelentős tapasztalattal bíró konzorcium vezető Caster Bronz Kft mellé a – környezetvédelmi technológiai fejlesztések területén jelentős szakmai múlttal rendelkező – VTK Innosystem Kft. a félüzemi berendezés kialakításában, az üzemi méretű berendezés tervezésében és a technológiai leírás elkészítésében kapcsolódott be a megvalósításba.

A projekt célja olyan költséghatékony biohidrometallurgiai technológia kifejlesztése volt, amellyel a már nem működő ércfeldolgozó/kohászati üzemek salaktereinek, továbbá bányameddő hulladékoknak biológiai bányászatával mikrobiológiai folyamatokon alapuló fémfeltárása és kinyerése történhet meg.

A létrejövő biohidrometallurgiai technológia mikrobiológiai eszközökön alapulva nyújt környezetbarát és költséghatékony megoldást a fémtartalmú hulladékokat tartalmazó hulladéklerakók végleges rekultivációjára, és a szennyezett meddőhányók, salakterek rehabilitációjára. A hazai, több ezer szilárd hulladéklerakó hasznosítása fémkinyerési céllal piaci célokat is szolgál, hiszen a színesfémek és könnyűfémek világpiaci ára töretlenül emelkedő tendenciát mutatott az elmúlt évtizedekben, mely trend megfordíthatatlan, tekintve a fejlődő világ növekvő nyersanyag szükségleteinek változásait. A környezetvédelmi haszon (fémtartalmú hulladékokat tartalmazó hulladéklerakók, salakterek, stb. kármentesítése mellett) a projekt újdonságtartalmát a mikrobiológiai folyamatokon alapuló fémfeltárás és kinyerés jelenti a hulladékokból. A biohidrometallurgiai folyamatok alacsony hőmérsékleten is megvalósíthatók voltak, ami alátámasztja a fémkioldás környezetbarát természetét. A projektben eredményesen nyertünk ki értékes fémeket (kobalt, cink, ólom) elektronikus hulladékokból és szennyezett magas fémtartalmú zagyokból, illetve iszapokból.

A projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési És Innovációs Alap finanszírozásával 460,85 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg, 2018. március 1. és 2020. február 29. között.